Giảm giá xe ô tô: Cứ chờ sau năm 2018
Giảm giá xe ô tô: Cứ chờ sau năm 2018 Nhiều doanh nghiệp lắp ráp ô tô đã nghĩ đến phương án dừng sản xuất chuyển qua buôn bán ô tô. Nếu điều đó xảy ra thì Việt Nam sẽ rất khó hình thành ngành công nghiệp ô tô và việc ... [Xem chi tiết...]